Slik foregår rapportering og innbetaling

Følg disse stegene for å rapportere kunstavgift

Termin 1

Frist for rapportering og betaling for omsetning i januar, februar, mars og april:

10. juni

Termin 2

Frist for rapportering og betaling for omsetning i mai, juni, juli og august:

10. oktober

Termin 3

Frist for rapportering og betaling for omsetning i september, oktober, november og desember:

10. februar

Først rapporterer man via dette nettstedet ved å opprette bruker og den aktuelle omsetningen. Ved rapportering av kunstavgift er det viktig at man oppgir korrekt termin for omsetningen. Det er også viktig å rapportere riktig omsetningstype.

Manglende og uriktige opplysninger om førstehåndssalg og utsmykkingsoppdrag o.l., for eksempel feilrapportering av slike salg som følgerettspliktig videresalg, kan medføre mislighold av opplysningsplikten, jf. forskrift til kunstavgiftsloven § 2 og plikten til å betale kunstavgift, jf. kunstavgiftsloven § 3 jf. § 1. Kunstavgift kan kreves innbetalt selv om salget er feilrapportert som følgerettspliktig videresalg og det er betalt følgerettsvederlag. Overtredelse av opplysnings- og betalingsplikten kan straffes i henhold til kunstavgiftsloven § 5.

Etter rapportert kunstavgift vil du motta en kvittering på rapporten og en faktura. Først etter fakturaen er betalt regnes kunstavgiften som korrekt besørget. Det er derfor viktig å betale før gjeldende frister.

Dersom denne betales etter den aktuelle terminfristen kan det påløpe gebyr og renter med finansdepartementets rentesatser.

Rapportering og innbetaling av kunstavgiften skal gjøres uoppfordret og innen våre følgene terminfrister: