Ofte stilte spørsmål

Generelt om kunstavgiften

Hva er kunstavgiften?

Hva omfattes av kunstavgiften?

Hva går midlene fra kunstavgiften til?

Når er det frist for å rapportere og betale kunstavgiften?

Vis flere

Førstehåndsomsetning

Hvor mye utgjør kunstavgiften?

Er det kunstavgift på "amatørkunst"?

Videresalg

Er det kunstavgift på videresalg?

Hva er følgerett?

Kunst til offentlig visning

Er det kunstavgift på utsmykkinger og andre oppdrag?

Kunstavgift og utlandet

Er det kunstavgift på kunst som kjøpes av utenlandske personer i Norge?

Er det kunstavgift på salg av verk laget av kunstnere fra andre land?

Er det kunstavgift på salg ut av Norge?

Formidlingssalg

Er det kunstavgift på formidlingssalg?

Hva menes med "yrkesmessig formidling"?

Er det kunstavgift på formidlingssalg ut av Norge?

Manglende/forsinket betaling av kunstavgiften

Hva skjer hvis kunstavgiften ikke blir betalt?

Foretas det kontroll av avgiftspliktige?

Hva skjer ved for sen betaling av kunstavgiften?