Forsinket fakturering

I forbindelse med implementering av vårt nye rapporteringssystem er fakturering noe forsinket.

Du vil motta faktura for innrapportert kunstavgift innen kort tid.

Det vil ikke bli sendt purringer eller beregnet forsinkelsesrenter i tilknytning til dette.

Fakturaene dette gjelder vil bli utstedt med 14 dagers betalingsfrist fra fakturadato.