Hva er kunstavgiften?

Kunstavgiften gjelder for omsetning av kunst med salgspris over 2 000 NOK. Ved salg av kunst skal det som hovedregel betales kunstavgift på 5 %*, i tillegg til salgsprisen.

- Kunstavgiften legges til før eventuell beregning av mva. og inngår i mva.-grunnlaget.
- Den som selger eller formidler salget er som hovedregel ansvarlig for innkreving, rapportering og innbetaling av kunstavgiften.

VERK TIL OFFENTLIG VISNING, UTSMYKKINGSOPPDRAG, BESTILLINGSVERK

- Det skal også betales kunstavgift når verket er et utsmykkingsoppdrag, bestillingsverk eller et konkurranseutkast (som kommer til utførelse) til bruk i det offentlige rom. 

- Den som bestiller eller kjøper verket når det er sluttført er ansvarlig for rapportering og innbetaling av kunstavgiften. 

VIDERESALG

- Kunstverk som har blitt omsatt tidligere skal rapporteres som videresalg, og kan i visse tilfeller utløse følgerett, midler som går til den skapende kunstneren eller til hens etterlatte.

- Videresalg med salgspris høyere enn 50 000 EUR kan i noen tilfeller ha lavere prosentsatser.