Følgerettstatistikk 2015

Gunnar S. Gundersen: Komposisjon, 1958, © Gunnar S. Gundersen / BONO 2016

Foto: Børre Høstland © Nasjonalmuseet

Om følgeretten

Følgeretten er en del av opphavsretten og gir kunstnerne rett til vederlag når deres originalverk blir videresolgt for over 3 000 EUR. Dersom vederlaget kreves inn på vegne av en avdød kunstner tilfaller midlene kunstnerens arvinger. Ordningen ble innført i Norge som en følge av EUs følgerettsdirektiv i 2007. BONO er godkjent av Kulturdepartementet som innkrevings- og fordelingsorganisasjon for følgeretten. Av praktiske årsaker har BONO og BKH integrert følgerettsordningen i Kunstavgiften, med felles ordning for rapportering og innbetaling.

Kunstomsetningen i 2007 var ekstraordinær, noe som resulterte i at det innbetalte følgerettsvederlaget i 2007 var tilsvarende høyt. Som følge av finanskrisen i 2008 falt den følgerettspliktige kunstomsetningen med 50 % til 2009. Siden 2010 har innbetalingen av følgerettsvederlag vært relativt stabil, med unntak av 2012 hvor vi igjen så en vesentlig reduksjon i inntekter fra følgerettspliktige salg (figur 1). Dette skyldtes en nedgang i annenhåndsomsetning av kunstverk i de øvre prisklassene. 

Følgerettsstatistikk for 2015

Det ble innkrevd totalt 3 112 661 NOK i følgerettsvederlag i 2015. Dette er en reduksjon på 3,15 % fra 2014. 

Oversikten under viser i alfabetisk rekkefølge de 20 kunstnerne som har mottatt høyest følgerettsvederlag fra BONO i 2015. Listen består av 14 norske og seks utenlandske kunstnere. Syv av disse er nålevende og mottar vederlag direkte, mens 13 er avdøde og følgerettsvederlaget tilfaller dermed kunstnerens arvinger.

Topp 20 utbetalt følgerettsvederlag i 2015

 • Bourgeois, Louise                               
 • Ekeland, Arne                                   
 • Fjell, Kai                                      
 • Gundersen, Gunnar S.                            
 • Haukeland, Arnold                               
 • Hepworth, Barbara                               
 • Höfer, Candida                                  
 • Johannessen, Jens   
 • Melgaard, Bjarne
 • Nerdrum, Odd                                    
 • Nesch, Rolf                                     
 • Nupen, Kjell                                    
 • Picasso, Pablo                                  
 • PUSHWAGNER, Terje Brofos                        
 • Rose, Knut                                      
 • Samaras, Lucas                                  
 • Schwitters, Kurt                                
 • Sitter, Inger                                   
 • Weidemann, Jakob
 • Widerberg, Frans


Under fremkommer oversikt over de ti kunstnerne innen ulike kategorier som har mottatt høyest følgerettsvederlag i 2015. Listene er oppgitt i alfabetisk rekkefølge.

Topp 10 utbetalt følgerettsvederlag for nålevende norske kunstnere i 2015

 • Bleken, Håkon                                    
 • Groven, Rolf                                      
 • Johannessen, Jens                                
 • Kleiva, Per                                       
 • Melgaard, Bjarne                                  
 • Nerdrum, Odd                                     
 • Olsen, Kjell Erik Killi                           
 • PUSHWAGNER, Terje Brofos                         
 • Widerberg, Frans                                  
 • Widerberg, Nicolaus


Topp 10 utbetalt følgerettsvederlag for avdøde norske kunstnere i 2015

 • Ekeland, Arne
 • Fjell, Kai                                      
 • Gundersen, Gunnar S.                           
 • Haukeland, Arnold                                 
 • Nesch, Rolf                                       
 • Nupen, Kjell                    
 • Rian, Johannes                                   
 • Rose, Knut                                        
 • Sitter, Inger                                     
 • Weidemann, Jakob


Topp 10 utbetalt følgerettsvederlag for utenlandske kunstnere i 2015

 • Bourgeois, Louise                                 
 • Bergman, Anna-Eva                                 
 • Chagall, Marc                                     
 • Hepworth, Barbara                                 
 • Höfer, Candida                                    
 • Moore, Henry                                     
 • O'neill, Terry                                   
 • Picasso, Pablo                                    
 • Samaras, Lucas                                    
 • Schwitters, Kurt                                                                


© BONO 2016