Kunsthåndverkprisen 2022 til Camilla Luihn

For verket "Det som blir igjen" (2022) tildeler Bildende Kunstneres Hjelpefond årets Kunsthåndverkpris til Camilla Luihn. Prisen er på 200.000 kroner og ble delt ut i forbindelse med åpningen av Norske Kunsthåndverkeres Årsutstilling ved Drammens Museum 17. september.


En myriade av emaljebrosjer utformet som hverdagslige objekter utgjør et verk som beveger seg mellom det komplekse og det enkle. Juryen har vektlagt hvordan Luihn med kunstfaglig dybde, og med grunnleggende menneskelige erfaringer som tema, har laget et presist og intellektuelt arbeid sammenstilt av objekter utført med et imponerende håndverk.

Camilla Luihn har en omfattende karriere med utstillingsvirksomhet i inn- og utland i tillegg til å drive visningsrommet Portabel i Oslo, såvel som undervisning ved Kunsthøgskolen i Oslo. Luihn bor og arbeider i Oslo, hvor hun har sitt atelier i Kirkeristen.

Bildende Kunstneres Hjelpefond gratulerer så mye med prisen!