Fotokunstprisen 2022 til Birgitte Sigmundstad

Fotokunstprisen 2022 fra Bildende Kunsteres Hjelpefond går til Birgitte Sigmundstad for verket "Hva vi snakker om når vi snakker om krigen"(2021). Prisen er på kr 200 000 og ble delt ut under åpning av Vårutstillingen på Fotogalleriet.

 

 

Juryens begrunnelse:
Årets pris går til et verk som gir oss unik tilgang til en av hverdagens mange scener, og som viser det vanskelige møtet mellom den historiske og den personlige erfaringen med omsorg og humor. Det er et arbeid som har imponert juryen med sin skarpe observasjonsevne og presise billedbruk: Her er det de unges ansikter som får fortelle om erkjennelsesprosessene som noen ganger foregår på innsiden. Uten å moralisere stiller kunstneren viktige og aktuelle spørsmål ved hvordan nasjonale fortellinger formidles mellom generasjoner, og hvilke bilder vi resirkulerer for å gjøre disse fortellingene gripende.

Årets jury besto av Maria Moseng fra Kritikerlaget, Sofie Amalie Klougart, årets juryleder, og Margarida Paiva, uavhengig kunstner oppnevnt av FFF.