Kurator og billedkunstner Madeleine Park om stipend – og støtteordningene som deler av kunstavgiften går til

© Kristian Skylstad / BONO 2016

Madeleine Park har bred erfaring som kunstprodusent, kurator og administrator i billedkunstfeltet. Park har hovedfag fra Kunsthøgskolen i Bergen, og medvirket i de to kunstnerdrevne visningsstedene G.U.N. og The White Tube i Oslo. Hun har tidligere vært daglig leder ved Trøndelag Senter for Samtidskunst (TSSK) og er nå daglig leder i RAM galleri.

Hva er RAM galleri?

RAM galleri er et visningssted for romrelatert billedkunst, kunsthåndverk og tekstilkunst. Utstillingsprogrammet skal reflektere den visuelle kunstens spenn og kompleksitet, og baseres på kunstfaglig kompetanse, samfunnsmessig engasjement og eksterne samarbeidspartnere.

Hvilken betydning har kunstavgiften for kunstnere i Norge?

Ordningen har svært stor betydning, dels i form av utbetalinger til kunstnere som stipend, men også som annen støtte som kan fås til å realisere kunstneriske prosjekter. Nå når kunsten utgjør en viktig faktor i en gjennomkommersialisert verden, er det ikke mindre enn fantastisk at det fortsatt finnes noen bestemmelser som bygger på solidaritet for å styrke vilkårene til kulturproduksjon. 

I tillegg til å gi støtte til enkeltkunstnere i form av legater og støtteordninger, går deler av kunstavgiften til produksjon av minneutstillinger, til fremme av norsk kunst og tildelinger via kunstnersentrene i Norge. Kjenner du til disse ordningene?

Ja, jeg har selv fått realisert prosjekter gjennom kunstavgiftens støtteordninger. Visningsstedet The White Tube fikk støtte til oppstart i Oslo og jeg fikk støtte til Critical Run, en del av et kuratert prosjekt ved TSSK. Senere var jeg med og delte ut en tildeling via TSSK til Artscene Trondheim. RAM galleri har også søkt og fått midler vi virkelig har trengt. Disse ordningene betyr mye for kunstnere i Norge og for kunstformidling generelt. Det er mange prosjekter som aldri ville ha blitt realisert hvis ikke det hadde vært for dem.


Les mer om kunstavgiftens støtteordninger gjennom Bildende Kunstneres Hjelpefond

Nå når kunsten utgjør en viktig faktor i en gjennomkommersialisert verden, er det ikke mindre enn fantastisk at det fortsatt finnes noen bestemmelser som bygger på solidaritet for å styrke vilkårene til kulturproduksjon.