- Et velfungerende annenhåndsmarked for kunst er viktig, ikke minst for kunstnerne.

© Kristian Skylstad / BONO 2016

Gunnar Krogh-Hansen er kunstekspert og partner i Oslo Kunsthandel. Han har mer enn 25 års erfaring fra kunstbransjen, og har tidligere jobbet hos Grev Wedels Plass Auksjoner og Blomqvist Kunsthandel. Krogh-Hansen benyttes som kunstekspert både i offentlig og privat sektor.

Kan du fortelle om din rolle som kunstekspert og partner i Oslo Kunsthandel?

Min rolle som kunsthandler er å hjelpe privatpersoner og firmaer med å avhende bilder, og å skaffe samlere og offentlige samlinger kunst, som ellers ikke er tilgjengelige i det åpne markedet.  Videre ser vi på det som vår oppgave å lage utstillinger med kunstnerskap som vi mener er viktige og tror kommer til å få stor betydning i fremtiden. Vi startet opp Oslo Kunsthandel for å fylle en rolle som ingen har tatt i det norske kunstmarkedet. Et velfungerende annenhåndsmarked for kunst er viktig, ikke minst for kunstnerne.

Hvilken betydning har kunstavgiften for kunstnerne?

Jeg kjenner mange kunstnere, og vet hvilken enorm betydning det har å få stipend og vederlag fra kunstavgiften. De mange forskjellige stipend- og vederlagsordningene bidrar sterkt til at vi har et stort og levende kunstmiljø i Norge, og at kunstnere i større grad kan konsentrere seg om å produsere kunst. Det er viktig å ta ordningene opp til evaluering med jevne mellomrom, å se på helheten, til og med å se på om kunstavgiften kan virke begrensende for kunstsalget. Enhver avgift vil kunne være kontroversiell, men stipendene og vederlagene som blir generert av kunstavgiften er viktige fordi de kommer mange til gode, bidrar til å skape ny kunst og sikrer at kunstnerne faktisk får betalt for det arbeid de gjør. Det er viktig at de som kjøper og selger kunst vet om dette.

Har du noen tips til aspirerende kunstsamlere?

Kunstsamlere begynner alltid i det små, med et kjøp eller en gave, som setter en på sporet av større oppdagelser. Det er vitebegjæret og nysgjerrigheten som driver de fleste, og som utløser lykken ved endelig å få tak i DET verket. Kunnskapen er grunnleggende for enhver dyktig samler, så mitt tips må være å gå på utstillinger, snakk med kunstnere og gallerister og les kritikker. Når du har hentet masse informasjon så kan du våge å kjøpe selvstendig. Det er fristende å kjøpe det samme som alle andre, men kjedelig. Stol på deg selv, blir man lei av et kjøpt kunstverk kan det alltids selges igjen. 


På bloggen Kunsteksperten deler Krohg-Hansen erfaringer og kommer med tips til hvordan man kan kjøpe og samle på kunst

Jeg kjenner mange kunstnere, og vet hvilken enorm betydning det har å få stipend og vederlag fra kunstavgiften. De mange forskjellige stipend- og vederlagsordningene bidrar sterkt til at vi har et stort og levende kunstmiljø i Norge, og at kunstnere i større grad kan konsentrere seg om å produsere kunst.