- Da følgerettsordningen ble innført i Norge var det en stor seier for vår yrkesgruppe.

© Kristian Skylstad / BONO 2016

Mette Fiske Tronvoll (f. 1965) er billedkunstner og jobber med fotografi. Hun er utdannet ved Parsons School of Design i New York og hadde sitt virke i Berlin i flere år. Tronvoll er mest kjent for sine portretter av mennesker i ulike landskap og miljøer. Hun har en omfattende kunstnerisk produksjon og er representert i museer og samlinger både i Norge og utlandet. Tronvoll bor og arbeider i Oslo.

Kan du fortelle om arbeidet ditt som billedkunstner?

Mitt arbeid handler om å formidle virkeligheten på en direkte og ukunstlet måte. I min tilnærmelse til portrettet søker jeg først og fremst interessante møter med mennesker, fremfor mennesker som ser interessante ut. Jeg er interessert i selve personen. Jeg fotograferer han eller hun som seg selv, eller slik de ønsker å presenteres i omgivelser som refleketerer deres individualitet. Hvert portrett krever nitide forberedelser for at nærhet og tillit mellom modellen og meg kan oppstå. Hvert bilde blir et dokument på en felles opplevelse, et bildedokument. Min motivasjon for å skape et bildeverk springer ut fra en arkivisk, encyklopedisk tenkning, et behov for å oppsummere mitt eget liv gjennom de mennesker jeg møter. Jeg vil tjene noe som er større enn meg selv og i møte med andre mennesker oppstår nye tanker og ideer.

Hva er dine tanker om kunstavgiften?

Kunstavgiften er en viktig ordning som sikrer kunstneres grunnleggende økonomiske rettigheter. Stipendene, tilskuddene og følgerettsvederlaget som utbetales som følge av kunstavgiften bidrar blant annet til at kunstnere kan tjene penger på arbeidene sine på sikt, ikke bare når et verk selges for første gang. At en liten andel av all kunstomsetning går tilbake til ny kunstproduksjon, og at kunstnere selv tjener på at deres verk øker i verdi er rettferdig. Da følgerettsordningen ble innført i Norge var det en stor seier for vår yrkesgruppe.

Hvilken betydning har kunstavgiften for kunstnere i Norge?

Det koster å være kunstner, både økonomisk og følelsesmessig. Kunstavgiften bidrar til å gi kunstnere en ekstra inntekt som mange er helt avhengige av for å kunne arbeide med kunst.

Har du mottatt følgerettsvederlag fra BONO eller stipend/støtte fra Bildende Kunstneres Hjelpefond?

Ja. Jeg har tidligere fått gjesteatelierstøtte fra Bildende Kunstneres Hjelpefond, og mottar med jevne mellomrom følgerettsvederlag fra BONO.

På hvilke måter har dette gagnet ditt kunstnerskap?

Inntektene har i stor grad bidratt til å gjøre det mulig for meg å lage kunst. Jeg synes også det er godt å vite at sønnen min på sikt kommer til å ha krav på inntekt fra videresalg av min kunstproduksjon. Det blir en del av min arv til ham.


Se utvalgte verk av Mette Tronvoll på kunstnerens nettside

Les mer om følgerett for kunstnere og rettighetshavere (BONO)

Det koster å være kunstner, både økonomisk og følelsesmessig. Kunstavgiften bidrar til å gi kunstnere en ekstra inntekt som mange er helt avhengige av for å kunne arbeide med kunst.