Kunstavgiften gjelder for omsetning av kunst med salgspris over 2 000 NOK

Damien Hirst: For the love of God © Damien Hirst and Science Ltd. BONO / DACS 2016

SALG AV KUNST

■ Ved salg av kunst skal det som hovedregel betales kunstavgift på 5 %*, i tillegg til salgsprisen.

■ Kunstavgiften legges til før eventuell beregning av mva. og inngår i mva.-grunnlaget.

■ Den som selger eller formidler salget er som hovedregel ansvarlig for innkreving, rapportering og innbetaling av kunstavgiften.

UTSMYKKINGSOPPDRAG, BESTILLINGSVERK M.M.

■ Det skal også betales kunstavgift når verket er et utsmykkingsoppdrag, bestillingsverk eller et konkurranseutkast til bruk i det offentlige rom. 

■ Den som blir eieren av verket når det er sluttført er ansvarlig for rapportering og innbetaling av kunstavgiften. 

* (Ved salgspris høyere enn 50 000 EUR gjelder i noen tilfeller lavere satser. Benytt vår avgiftskalkulator dersom du er i tvil.)

Kunstavgiften - hva går pengene til?

Midlene fra kunstavgiften tilfaller kunstnere og rettighetshavere gjennom kollektive og individuelle ordninger. De kollektive ordningene forvaltes av Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH), og består av stipend, andre tilskuddsordninger og kunstpriser. Den individuelle ordningen (følgerett) forvaltes av Billedkunst Opphavsrett i Norge (BONO) og består av vederlag som betales til kunstneren som har skapt verket som selges. Innkreving og fordeling av midlene går under fellesbetegnelsen Kunstavgiften og er hjemlet i kunstavgiftsloven og åndsverkloven

Rapportering og innbetaling

Rapportering og innbetaling av kunstavgiften skal gjøres uoppfordret og innen følgende tidsfrister:

  • 10. juni          -  for omsetning i januar, februar, mars og april
  • 10. oktober  -  for omsetning i mai, juni, juli og august
  • 10. februar   -  for omsetning i september, oktober, november og desember (året før)


Her kan du fylle ut omsetningsrapport og betale kunstavgift

 

Spørsmål & svar