Vi ser at salgssummen overstiger 50.000 EUR. Det er mulig kunstneren omfattes av følgeretten og at summen som skal betales inn er lavere enn 5%. Bruk vår avgiftskalkulator for å beregne korrekt beløp.

(Her må det ligge en link til avgiftskalkulatoren. Når innbetaler har beregnet korrekt beløp må dette kunne legges inn manuelt slik at man overstyrer den automatiske utregningen.)

 

Omsetningsrapport

Hvilken kategori tilhører du?

Betalt av
* Obligatorisk

 
 

Velg termin

Slik registreres og betales kunstavgift:

1. Oppgi kontaktinformasjon

2. Velg termin (tidsrom det rapporteres for)

3. Velg omsetningskategori og rapporter salg:

Gjelder det førstehåndssalg, altså når kunstverket omsettes for første gang, behøver du kun å oppgi samlet sum for omsetningen (gjelder kun verk med salgspris over 2 000 NOK).

Rapporter utsmykking dersom det dreier seg om kjøp av verk direkte fra kunstneren som har skapt verket, når arbeidet er et utsmykkingsoppdrag, et bestillingsverk eller et konkurranseutkast. Her skal prosjektene rapporteres enkeltvis. Grunnlaget for avgiften er den kontraktfestede summen mellom kunstner og oppdragsgiver.

Rapporter videresalg dersom det gjelder salg av verk som har vært solgt tidligere. Hvert videresalg rapporteres enkeltvis per verk, enten i skjemaet på nettsiden eller i opplastet regneark.

Bruk avgiftskalkulatoren for å beregne korrekt avgiftsbeløp.

4. Trykk “Neste” og “Send inn”.

5. Du mottar kvittering på epost. Denne inneholder informasjonen du behøver for betaling og kan brukes som bilag i regnskapet.

Omsetningen skal rapporteres og betales innen følgende frister:

Termin 1 - 10. juni ‐ for omsetning i januar, februar, mars og april
Termin 2 - 10. oktober ‐ for omsetning i mai, juni, juli og august
Termin 3 - 10. februar ‐ for omsetning i september, oktober, november og desember

Ta kontakt dersom du har spørsmål på telefon 22 33 22 31 eller til e-post kunstavgiften@kunstavgiften.no.

 
10. juni 10. oktober 10. februar  

Omsetning

Avgiftskalkulator

Førstehåndssalg - Når kunstverket selges for første gang. Førstehåndssalg omfatter blant annet salg fra galleri, kommisjonssalg og salg direkte fra kunstner. Fyll inn totalbeløpet for avgiftspliktig omsetning for den oppgitte terminen (gjelder kun verk med salgspris over 2 000 NOK).

Utsmykking - Ved kjøp av verk direkte fra kunstneren som har skapt verket, når arbeidet er et utsmykkingsoppdrag, et bestillingsverk eller et konkurranseutkast.

Videresalg - Ethvert videre salg av kunstverket. Med videresalg menes alle salg som finner sted etter at verket er solgt for første gang. Fyll inn informasjon om hvert enkelt verk (gjelder kun verk med salgspris over 2.000 NOK).

Ved videresalg av opphavsbeskyttede verk som overstiger 50 000 EUR gjelder lavere prosentsatser. Bruk avgiftskalkulatoren for å beregne korrekt beløp for innbetaling.

Ta kontakt på kunstavgiften@kunstavgiften.no eller telefon 22 33 22 31 dersom du har problemer med registreringen i skjemaet.

For information in english about the Norwegian art fee, please contact Kunstavgiften by e-mail kunstavgiften@kunstavgiften.no or telephone 22 33 22 31.

Se igjennom skjema

offtentlig instutisjon

,

Telefonnummer:

Termin

Termin 1: Januar - April

2016

Førstehåndssalg

7.000 NOK

Avgift: 2.000 NOK

SUM: 2.000 NOK

Utsmykkingsoppdrag

Oppdragsgiver

Prosjekt

Den grøne hissingen

Gunn Skjeppholm

20.000 NOK

Avgift: 2.000 NOK

SUM: 2.000 NOK

Videresalg

21.04.2016

Arne Holten

Født 1914

Død 1999

Målere, akvarell, 1944

 

20.000 NOK

Avgift: 2.000 NOK

teste.xls

Avgift:

SUM:

TOTAL SUM: 11.500 NOK

Jeg bekrefter herved at denne omsetningsoppgaven gir en fullstendig og korrekt oversikt over faktisk avgiftspliktig omsetning i den oppgitte terminen.

(Kvittering med betalingsinformasjon sendes til din e-postadresse)

Ved videresalg av opphavsbeskyttede verk som overstiger 50 000 EUR, gjelder lavere prosentsatser. Bruk vår avgiftskalkulator for å kontrollere om dette gjelder for det registrerte verket, og beregn korrekt beløp for innbetaling. Legg deretter inn summen manuelt i feltet for kunstavgift.

GÅ TILBAKE