Internasjonalt gjennombrudd for kunstnerne - følgerett verden over?

"Artists do not live on thin air". Denne tilsynelatende enkle uttalelsen fra den nylig avdøde, internasjonalt kjente kunstneren Ousmane Sow kan fungere som en nyttig påminnelse om hvor viktig det er for kunstnere å ha vederlagsordninger tilsvarende følgeretten. Sow har vært delaktig i det omfattende arbeidet som nå pågår for å sikre følgerett til kunstnere verden over (her kan du lese mer). 

Sammenliknet med forfattere og komponister mottar billedkunstnere relativt beskjedne vederlag når verkene deres "skifter hånd", reproduseres og gjøres tilgjengelig for allmenheten. Vederlagsordninger som følgeretten, som gir kunstneren rett til vederlag hver gang hans eller hennes verk videreselges, bidrar til å rette opp dette forholdet. 

Følgeretten ble første gang introdusert i 1920 i Frankrike, ikke minst som følge av erfaringene med salget av Jean-François Millets verk "The Angelus", opprinnelig solgt av Millet for ca. USD 100. Om lag 15 år etter at Millet var gått bort, ble det samme verket omsatt for USD 150.000, noe som ga en pen fortjeneste til selgeren, men etterlot Millets arvinger like fattige som før. 

I 1948 ble følgeretten innlemmet i Bern-konvensjonen, dog på frivillig basis. Følgeretten ble innført blant alle EUs medlemsstater i 2006 og i Norge i 2007. BONO er ansvarlig for følgerettsordningen i Norge (samordnet under Kunstavgiften), og har siden 2007 innkrevd over 40 millioner kroner i følgerettsvederlag til kunstnerne.

Som følge av et langvarig arbeide utført av billedkunstnernes opphavsrettsorganisasjoner med flere, avholdt WIPO (World Intellectual Property Organisation) i 2017 en banebrytende konferanse om følgerett. Målsetningen om å gjøre følgerett til en obligatorisk rett for alle land tilsluttet Bern-konvensjonen, stod øverst på agendaen. Konferansen representerer et veiskille for billedkunstnernes rettigheter internasjonalt. Ved å sørge for at følgeretten er obligatorisk i alle land, vil kunstnerne ikke bare sikres vederlag når deres verk selges hjemme, men også i utlandet.

Her kan du lese mer om følgerett og WIPOs konferanse i 2017:  

Ousmane Sow m.fl. taler til WIPO (2015) Foto: CISAC

WIPOs følgerettskonferanse i 2017. © Foto: Eilon Paz

WIPOs følgerettskonferanse i 2017. © Foto: Eilon Paz

WIPOs følgerettskonferanse i 2017. © Foto: Eilon Paz

WIPOs følgerettskonferanse i 2017. © Foto: Eilon Paz