Vi ser at salgssummen overstiger 50.000 EUR. Det er mulig kunstneren omfattes av følgeretten og at summen som skal betales inn er lavere enn 5%. Bruk vår avgiftskalkulator for å beregne korrekt beløp.

(Her må det ligge en link til avgiftskalkulatoren. Når innbetaler har beregnet korrekt beløp må dette kunne legges inn manuelt slik at man overstyrer den automatiske utregningen.)

 

Omsetningsrapport

Hvilken kategori tilhører du?

*Offentlig institusjon - Stat / fylke / kommune

*Galleri / kunsthandel - Inkl. rammeforretning / auksjonshus

Betalt av

 

Velg termin

Frister for innbetaling av avgiften følger annenhver termin for merverdiavgift:

Termin 1 - 10. juni ‐ for omsetning i januar, februar, mars og april

Termin 2 - 10. oktober ‐ for omsetning i mai, juni, juli og august

Termin 3 - 10. februar ‐ for omsetning i september, oktober, november og desember

 
10. juni 10. oktober 10. februar  

Omsetning

Avgiftskalkulator

Førstehåndssalg - Når kunstverket selges for første gang. Førstehåndssalg omfatter blant annet salg fra galleri, kommisjonssalg og salg direkte fra kunstner. Fyll inn totalbeløpet for avgiftspliktig omsetning for den oppgitte terminen (gjelder kun verk med salgspris over 2 000 NOK)

Utsmykking - Ved kjøp av verk direkte fra kunstneren som har skapt verket, når arbeidet er et utsmykkingsoppdrag, et bestillingsverk eller et konkurranseutkast.

Videresalg - Ethvert videre salg av kunstverket. Med videresalg menes alle salg som finner sted etter at verket er solgt for første gang. Fyll inn informasjon om hvert enkelt verk (gjelder kun verk med salgspris over 2 000 NOK).

Ved videresalg av opphavsbeskyttede verk som overstiger 50 000 EUR gjelder lavere prosentsatser. Bruk avgiftskalkulatoren for å beregne korrekt beløp for innbetaling.

Førstehåndssalg - Når kunstverket selges for første gang. Førstehåndssalg omfatter blant annet salg fra galleri, kommisjonssalg og salg direkte fra kunstner. Fyll inn totalbeløpet for avgiftspliktig omsetning for den oppgitte terminen (gjelder kun verk med salgspris over 2 000 NOK).

Utsmykking - Ved kjøp av verk direkte fra kunstneren som har skapt verket, når arbeidet er et utsmykkingsoppdrag, et bestillingsverk eller et konkurranseutkast.

Videresalg - Ethvert videre salg av kunstverket. Med videresalg menes alle salg som finner sted etter at verket er solgt for første gang. Fyll inn informasjon om hvert enkelt verk (gjelder kun verk med salgspris over 2.000 NOK).

Ved videresalg av opphavsbeskyttede verk som overstiger 50 000 EUR gjelder lavere prosentsatser. Bruk avgiftskalkulatoren for å beregne korrekt beløp for innbetaling.

Ta kontakt på kunstavgiften@kunstavgiften.no eller telefon 22 47 74 33 (BKH) / 23 10 03 50 (BONO) dersom du har problemer med registreringen i skjemaet.

Se igjennom skjema

offtentlig instutisjon

,

Telefonnummer:

Telefonnummer Mobil:

Termin

Termin 1: Januar - April

2016

Førstehåndssalg

7.000 NOK

Avgift: 2.000 NOK

SUM: 2.000 NOK

Utsmykkingsoppdrag

Oppdragsgiver

Prosjekt

Den grøne hissingen

Gunn Skjeppholm

20.000 NOK

Avgift: 2.000 NOK

SUM: 2.000 NOK

Videresalg

21.04.2016

Arne Holten

Født 1914

Død 1999

Målere, akvarell, 1944

 

20.000 NOK

Avgift: 2.000 NOK

teste.xls

Avgift: 2.000 NOK

SUM: 2.000 NOK

TOTAL SUM: 11.500 NOK

Jeg bekrefter herved at denne omsetningsoppgaven gir en fullstendig og korrekt oversikt over faktisk avgiftspliktig omsetning i den oppgitte terminen.

(Kvittering med betalingsinformasjon sendes til din e-postadresse)

Ved videresalg av opphavsbeskyttede verk som overstiger 50 000 EUR, gjelder lavere prosentsatser. Bruk vår avgiftskalkulator for å kontrollere om dette gjelder for det registrerte verket, og beregn korrekt beløp for innbetaling. Legg deretter inn summen manuelt i feltet for kunstavgift.

GÅ TILBAKE